Zaloguj
ING LEASE

WIBOR i WIRON - najważniejsze informacje

W Polsce prowadzone są prace nad zastąpieniem obecnie stosowanych wskaźników referencyjnych WIBOR i WIBID przez nowy wskaźnik WIRON. Zajmuje się tym Narodowa Grupa Robocza ds. reformy wskaźników referencyjnych powołana przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. W jej skład wchodzą reprezentanci m.in.: Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Polskiego Funduszu Rozwoju, GPW Benchmark S.A. oraz sektora finansowego, w tym leasing.

Reforma wskaźników referencyjnych w Polsce wynika z dostosowania się do najnowszych, międzynarodowych trendów w zakresie preferowania wskaźników referencyjnych opartych o depozyty jednodniowe.

Wskaźniki referencyjne są istotnym elementem systemu finansowego. Z tej strony dowiesz się więcej o wykorzystywanych przez ING Lease oraz jej spółki zależne, wskaźnikach referencyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 (rozporządzenie BMR).

WIRON to wskaźnik referencyjny, który wkrótce zastąpi obecnie stosowany WIBOR m.in. w oprocentowaniu leasingu i pożyczki leasingowej. Narodowa Grupa Robocza ds. reformy wskaźników referencyjnych prowadzi prace związane z wprowadzeniem wskaźnika, który zastąpi WIBOR. Wskaźnik referencyjny WIRON (Warsaw Interest Rate Overnight) ustala administrator tego wskaźnika, czyli GPW Benchmark S.A. Więcej informacji można znaleźć na stronie GPW Benchmark S.A. oraz komunikatach poświęconych działaniom Narodowej Grupy Roboczej dostępnych na stronie Komisji Nadzoru Finansowego. Zmianę wskaźnika reguluje ww. rozporządzenie BMR.

WIBOR

WIBOR to skrót od Warsaw Interbank Offered Rate. WIBOR jest wskaźnikiem referencyjnym odzwierciedlającym poziom stopy procentowej, po jakiej banki mogłyby składać w innych bankach środki pieniężne (depozyty) na określony termin (GPW Benchmark S.A. – Q&A). Nie jest to wskaźnik stały i niezmienny. Jest on ustalany w każdym dniu roboczym. Wskaźnik WIBOR jest administrowany przez GPW Benchmark S.A., spółkę zależną Giełdy Papierów Wartościowych: 
https://gpwbenchmark.pl/, która podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. W grudniu 2022 roku Komisja Nadzoru Finansowego w specjalnym oświadczeniu potwierdziła zgodność WIBOR z wymogami prawa: 
https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=80486&p_id=18
Podobny komunikat opublikował Komitetu Stabilności Finansowej, w skład którego wchodzą przedstawiciele: Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego, Ministerstwa Finansów oraz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego: https://www.nbp.pl/nadzormakroostroznosciowy/komitet.asp

Dowiedz się więcej o WIBOR

WIRON

WIRON (Warsaw Interest Rate Overnight) – Wskaźnik WIRON jest tworzony na podstawie transakcji depozytowych overnight zawieranych przez podmioty przekazujące dane z instytucjami finansowymi oraz z dużymi przedsiębiorstwami. Administratorem wskaźnika jest GPW Benchmark S.A. WIRON jest wskaźnikiem, który wybrał Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych stopy procentowej, jako alternatywny wskaźnik referencyjny stopy procentowej. 

Indeksy terminowe – czyli rodzina indeksów składanych WIRON
Oprócz wyznaczania indeksu WIRON (overnight) wyznaczane są indeksy terminowe (predefiniowane):

  • WIRON 1M Stopa Składana dla okresu jednego miesiąca;
  • WIRON 3M  Stopa Składana dla okresu trzech miesięcy;
  • WIRON 6M  Stopa Składana dla okresu sześciu miesięcy.
     

Dowiedz się więcej o WIRON