ING LEASE

Wnioski dotyczące obsługi pojazdów

 • Dane kontaktowe Zespołu Administrowania Pojazdami

 • Wymiana dowodu rejestracyjnego czasowego na stały

 • Wtórnik dowodu rejestracyjnego

 • Wtórnik tablic rejestracyjnych

 • Wtórnik nalepki kontrolnej na szybę

 • Tablica rejestracyjna na bagażnik

 • Odzyskanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję lub ITD

 • Wniosek o wydanie indywidualnej tablicy rejestracyjnej

 • Zgoda na montaż haka/gazu/inną modyfikację

 • Wpisanie do dowodu rejestracyjnego adnotacji o spełnianiu przez pojazd warunków ustawy VAT, np.: VAT-1, VAT-2

 • Wpisanie do dowodu rejestracyjnego adnotacji o zamontowaniu haka holowniczego „HAK”

 • Wpisanie do dowodu rejestracyjnego adnotacji o zamontowaniu instalacji gazowej „GAZ”

Dane kontaktowe Zespołu Administrowania Pojazdami

Tutaj znajdziesz dane teleadresowe (adres, telefon, e-mail) do Zespołu Administrowania Pojazdami w oddziałach ING Lease.

Wpisz w wyszukiwarkę miejsce rejestracji pojazdu (miasto).  W przypadku kilku wyników wyszukiwania wybierz oddział, który ma w nazwie pierwsze litery rejestracji twojego pojazdu.

Np. Warszawa (WE) – pojazdy zarejestrowane w Warszawie z nr rejestracyjnym zaczynającym się od WE.

 • Wnioski

Zmień

Błędy walidacji formularza

 

Pobierz w PDF Zwiń Rozwiń listę wyników
Pokaż więcej
lock
Mapa Lista

Wymiana dowodu rejestracyjnego czasowego na stały

Przypominamy, że wymiana pozwolenia czasowego na stały dowód rejestracyjny musi nastąpić w terminie 30 dni od daty rejestracji pojazdu.

W celu dokonania wymiany dowodu skontaktuj się z naszymi rejestratorami.  

Potrzebne dane kontaktowe znajdziesz wpisując miejsce rejestracji w wyszukiwarce.

Wtórnik dowodu rejestracyjnego

Wypełnij wniosek, a następnie prześlij go na adres e-mail odpowiedniego Zespołu Administrowania Pojazdami.

Jeśli dotychczasowe badania straciły ważność, prześlij również na właściwy adres Zespołu Administrowania Pojazdami oryginał aktualnych badań technicznych.

 

Potrzebne dane kontaktowe znajdziesz wpisując miejsce rejestracji w wyszukiwarce.

Wtórnik tablic rejestracyjnych

Wypełnij wniosek, a następnie prześlij go na adres e-mail odpowiedniego Zespołu Administrowania Pojazdami.

Prosimy również o przesłanie na właściwy adres Zespołu Administrowania Pojazdami dowodu rejestracyjnego.

 

Potrzebne dane kontaktowe znajdziesz wpisując miejsce rejestracji w wyszukiwarce.

Wtórnik nalepki kontrolnej na szybę

Wypełnij wniosek, a następnie prześlij go na adres e-mail odpowiedniego Zespołu Administrowania Pojazdami.

 

Potrzebne dane kontaktowe znadziesz wpisując miejsce rejestracji w wyszukiwarce.

Tablica rejestracyjna na bagażnik

Wypełnij wniosek, a następnie prześlij go na adres e-mail odpowiedniego Zespołu Administrowania Pojazdami.

 

Potrzebne dane kontaktowe znajdziesz wpisując miejsce rejestracji w wyszukiwarce.

Odzyskanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję lub ITD

Wypełnij wniosek, a następnie prześlij go na adres e-mail odpowiedniego Zespołu Administrowania Pojazdami.

Prześlij również na właściwy adres Zespołu Administrowania Pojazdami następujące dokumenty:

 • oryginał pokwitowania z policji wydany za zatrzymany dowód rejestracyjny,
 • oryginał badania technicznego okręgowej stacji pojazdów potwierdzający, że przyczyna zatrzymania dowodu została usunięta.

 

Potrzebne dane kontaktowe znajdziesz wpisując miejsce rejestracji w wyszukiwarce.

Wniosek o wydanie indywidualnej tablicy rejestracyjnej

Wypełnij wniosek, a następnie prześlij go na adres e-mail odpowiedniego Zespołu Administrowania Pojazdami.

Potrzebne dane kontaktowe znajdziesz wpisując miejsce rejestracji w wyszukiwarce.

Zgoda na montaż haka/gazu/inną modyfikację

Wpisanie do dowodu rejestracyjnego adnotacji o spełnianiu przez pojazd warunków ustawy VAT, np.: VAT-1, VAT-2

Wypełnij wniosek, a następnie prześlij go na adres e-mail odpowiedniego Zespołu Administrowania Pojazdami.

Prześlij również na właściwy adres Zespołu Administrowania Pojazdami następujące dokumenty:

 • oryginał badania technicznego potwierdzający, że pojazd spełnia warunki ustawy VAT,
 • dowód rejestracyjny pojazdu.

Wniosek o wpis adnotacji do dowodu rejestracyjnego

 

Potrzebne dane kontaktowe znajdą Państwo wpisując miejsce rejestracji w wyszukiwarce.

Przypominamy, iż przed modernizacją Przedmiotu Leasingu Korzystający powinien uzyskać pisemna zgodę Finansującego na dokonanie zmian zgodnie z zapisami Ogólnych Warunków Leasingu.

Wpisanie do dowodu rejestracyjnego adnotacji o zamontowaniu haka holowniczego „HAK”

Wypełnij wniosek, a następnie prześlij go na adres e-mail odpowiedniego Zespołu Administrowania Pojazdami.

Prześlij również na właściwy adres Zespołu Administrowania Pojazdami następujące dokumenty:

 • oryginał badania technicznego potwierdzający zamontowanie haka holowniczego,
 • dowód rejestracyjny pojazdu.

 

Potrzebne dane kontaktowe znajdziesz wpisując miejsce rejestracji w wyszukiwarce.

Przypominamy, iż przed modernizacją Przedmiotu Leasingu Korzystający powinien uzyskać pisemna zgodę Finansującego na dokonanie zmian zgodnie z zapisami Ogólnych Warunków Leasingu.

Wpisanie do dowodu rejestracyjnego adnotacji o zamontowaniu instalacji gazowej „GAZ”

Wypełnij wniosek, a następnie prześlij go na adres e-mail odpowiedniego Zespołu Administrowania Pojazdami.

Prześlij również na właściwy adres Zespołu Administrowania Pojazdami następujące dokumenty:

 • oryginał faktury potwierdzający montaż instalacji gazowej,
 • oryginał wyciągu ze świadectwa homologacji na instalację gazową,
 • dowód rejestracyjny pojazdu.

 

Potrzebne dane kontaktowe znajdą Państwo wpisując miejsce rejestracji w wyszukiwarce.

Przypominamy, iż przed modernizacją Przedmiotu Leasingu Korzystający powinien uzyskać pisemna zgodę Finansującego na dokonanie zmian zgodnie z zapisami Ogólnych Warunków Leasingu.

Wnioski w trakcie trwania umowy

 • Przedterminowe zakończenie umowy

 • Zmiana danych teleadresowych

 • Zmiana danych prawnych

 • Podnajem innemu użytkownikowi

 • Cesja umowy

 • Zmiana harmonogramu

 • Opinia o współpracy

 • Wznowienie umowy

 • Duplikaty dokumentów

 • Zmiana miejsca używania

 • Zwrot nadpłaty

 • Sprawy dotyczące nieruchomości

 • Zgoda na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej

Przedterminowe zakończenie umowy

Wybierz datę zakończenia umowy zgodną z datą wymagalności raty leasingowej, wypełnij wniosek, a następnie prześlij go minimalnie 7 dni przed planowaną datą zakończenia umowy za pomocą formularza kontaktowego.

Faktura sprzedaży jest wystawiana najwcześniej dzień po zakończeniu umowy pod warunkiem jednoczesnego:

 • dokonania wpłat (liczy się data zaksięgowania środków na rachunku ING Lease) oraz
 • dostarczenia dwóch egzemplarzy aneksów podpisanych zgodnie z reprezentacją Twojej firmy do siedziby ING Lease.

Zmiana danych teleadresowych

Wypełnij wniosek, a następnie prześlij go razem z dokumentami potwierdzającymi dokonanie zmian (aktualny wyciąg z CEIDG lub KRS) za pomocą formularza kontaktowego.

 

Zmiana danych prawnych

Wypełnij wniosek, a następnie przeslij go razem z dokumentami potwierdzającymi dokonanie zmian (aktualny wyciąg z CEIDG, KRS lub inne dokumenty) za pomocą formularza kontaktowego.

Podnajem innemu użytkownikowi

Wypełnij wniosek, a następnie prześlij za pomocą formularza kontaktowego.

 

Cesja umowy

Cesje, pod warunkiem zgody Finansującego, realizujemy na daty wymagalności rat leasingowych. Zasady i warunki zmiany Korzystającego są ustalane indywidualnie.

Wypełnij wniosek, a następnie prześlij go razem z dokumentami przejmującego (aktualny wyciąg z CEIDG lub KRS oraz wypełnionym wnioskiem przejmującego) za pomocą formularza kontaktowego.

 

Zmiana harmonogramu

Wypełnij wniosek, a następnie przesłanie go za pomocą formularza kontaktowego.

Opinia o współpracy

Wypełnij wniosek, a następnie prześlij go za pomocą formularza kontaktowego.

Wznowienie umowy

Wydrukuj wniosek, podpisz zgodnie z reprezentacją, a następnie prześlij oryginał wniosku na adres Spółki:

ING Lease (Polska) Sp. z o.o.
ul. Puławska 2
02-566 Warszawa

Duplikaty dokumentów

Wypełnij wniosek, a następnie prześlij go za pomocą formularza kontaktowego.

Zmiana miejsca używania

Wypełnij wniosek, a następnie prześlij go za pomocą formularza kontaktowego.

Zwrot nadpłaty

Informujemy, że ING Lease (Polska) Sp. z o.o. dokona zwrotu środków na rachunek bankowy, z którego one wpłynęły.

Wypełnij wniosek, a następnie prześlij go za pomocą formularza kontaktowego.

Sprawy dotyczące nieruchomości

Wypełnij wniosek, a następnie prześlij go za pomocą formularza kontaktowego.

Zgoda na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej

Zadzwoń do nas

801 200 111

Napisz do nas

Wypełnij formularz

Odwiedź najbliższy oddział

Lista oddziałów