ING LEASE

Ubezpieczenia komunikacyjne

 

Ubezpieczenie OC, AC, Assistance i NW wszystkich leasingowanych pojazdów, a także naczep, przyczep i pojazdów specjalnych.
 

 

Ubezpieczenia majątkowe

 

Ubezpieczenie nie tylko nieruchomości, ale i sprzętów z których korzystasz w ramach prowadzenia firmy, w tym wózków widłowych i maszyn oraz urządzeń produkcyjnych wymagających i niewymagający instalacji lub montażu na stanowisku pracy.

Dodatkowe ubezpieczenie dla pojazdów

 

GAP – produkt stworzony by zabezpieczyć ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej.

W przypadku szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu wypłacane jest dodatkowe odszkodowanie niwelujące stratę po stronie Klienta.

Dostępne są dwie opcje ochrony ubezpieczeniowej.

GAP Fakturowy

Zapewnia pokrycie różnicy pomiędzy wartością rynkową pojazdu w chwili szkody, a wartością pojazdu z faktury zakupu umowy leasingu.

  • w całym okresie trwania umowy

GAP Mix

Zapewnia pokrycie różnicy pomiędzy wartością rynkową pojazdu w chwili szkody, a wartością pojazdu z faktury zakupu umowy leasingu.

  • w okresie pierwszych 24 miesięcy
  • od 25. miesiąca ochrony świadczenie z GAP jest równe 20% niższej z wartości: odszkodowanie z AC/OC

Zadzwoń do nas

801 200 111

Napisz do nas

Wybierz formularz

Odwiedź najbliższy oddział

Lista oddziałów