Zaloguj
ING LEASE

Wyjaśnienia użytych terminów i informacja ING Lease Polska Sp. z o.o.

Co obejmuje zgoda i jaki będzie sposób komunikacji?

Zgoda obejmuje przekazywanie informacji handlowych:

 • o usługach lub produktach ING Lease lub
 • o produktach lub usługach innych podmiotów, których usługi oferuje ING Lease – zgodnie ze swoim statutem lub, o których ING Lease informuje, a są oferowane przez inne podmioty, w związku z usługami ING Lease. 

Zgoda ta dotyczy przekazywanie mi profilowanych informacji handlowych. Zgoda dotyczy przekazywania mi informacji handlowych za pomocą środków i urządzeń komunikacji elektronicznej.

Przez jaki czas zgoda jest ważna?

Zgoda jest ważna do czasu jej odwołania. Jeśli nie zostanie odwołana, jest ważna 10 lat od daty je udzielenia. Czas ten liczy się na nowo, jeśli ponownie wyrazisz zgodę. 

Definicje

 1. ING Lease, my – ING Lease Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kod 02-566, ul. Puławska 2, www.inglease.pl, adres poczty elektronicznej: bok@inglease.pl  lub infolinia tel.: 801 200 111.
 2. Cele marketingowe – w ramach celów marketingowych możemy:
  • przekazywać, w tym wyświetlać lub przesyłać informacje handlowe,
  • geolokalizować Twoje urządzenia komunikacji elektronicznej lub telefonicznej, 
  • łączyć Twoje dane z informacjami dotyczącymi Twojej sytuacji ekonomicznej, Twoich cech, zachowań lub preferencji, aby dopasować informacje handlowe do Twoich przewidywanych potrzeb ( profilowanie).
 3. Środki i urządzenia komunikacji elektronicznej - to komputer, smartfon, tablet i inne urządzenia elektroniczne lub adresy elektroniczne/adresy poczty elektronicznej identyfikowane na podstawie cookies marketingowych. Na podstawie tej zgody możemy łączyć dane z innymi danymi jakie ING Lease posiada w celu prezentowania informacji handlowych poprzez urządzenia, które według naszych informacji są określone jako Twoje. Mogą to być też inne urządzenia, które umożliwiają elektroniczną komunikację z Tobą lub inne systemy teleinformatyczne, którymi możemy się z Tobą komunikować. ING Lease w ramach tych środków ma prawo używać automatyczne systemy przekazywania informacji.
 4. Informacje handlowe - to wszelkie formy reklam, promocji, konkursów i gier losowych, a także oferty handlowe lub propozycje nabycia. Mogą one dotyczyć: promocji wizerunku, usług lub produktów ING Lease lub innych podmiotów, których usługi lub produkty oferujemy lub są związane z naszą działalnością. Informacje handlowe mogą być profilowane lub nieprofilowane  - w zależności od Twojej decyzji.
 5. Profilowane informacje handlowe - to takie Informacje handlowe, które uwzględniają  Twoje preferencje, sytuację ekonomiczną, Twoje zachowania lub ich prognozy. Tworząc taką informację możemy także mieć na uwadze niektóre Twoje cechy odnotowywane w grupach społecznych i ważne dla zbudowania informacji handlowej. Dzięki temu możemy dopasować informacje handlowe do Twoich potrzeb i oczekiwań. Zamiennie używamy też zwrotu „personalizowane informacje handlowe”. 

Dodatkowe Informacje 

Możesz cofnąć zgodę w całości.  Co się stanie jeśli cofniesz zgodę w całości ? ING Lease nie będzie przekazywał Ci informacji handlowych, chyba, że udzieliłeś innej zgody albo w danym przypadku prawo na to będzie zezwalać.