Tabele opłat i prowizji

Umowa Leasingu

Tabela Opłat i Prowizji ING Lease (Polska) Sp. z o.o. ustalona przez Zarząd ING Lease (Polska) Sp. z o.o. z dnia 18 kwietnia 2017 roku.

Pożyczka

Tabela Opłat i Prowizji ING Finance Sp. z o.o. ustalona przez Zarząd ING Finance Sp. z o.o. z dnia 1 kwietnia 2016 roku.