Zaloguj
ING LEASE

Współpraca ING Lease i PKP Cargo S.A.

Spółki ING Lease (Polska) oraz PKP CARGO S.A. zawarły Ramową Umowę Leasingu dotyczącą finansowania środków trwałych wykorzystywanych w działalności PKP Cargo, w szczególności lokomotyw, do maksymalnej łącznej wartości netto 200 mln zł. Zgodnie z postanowieniami tej umowy jednostkowe umowy leasingu dotyczące finansowania konkretnych aktywów zawierane będą w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Inwestycje w infrastrukturę mają ogromne znaczenie dla polskich przedsiębiorstw i naszej gospodarki. Nowa sytuacja geopolityczna skłania do skrócenia łańcuchów dostaw i większej regionalizacji. Polska ma dziś realną szansę efektywnie zaangażować się w budowę nowych, międzynarodowych łańcuchów dostaw i stać się konkurencyjnym graczem w tym obszarze. W ING widzimy te wyzwania dlatego aktywnie wspieramy rozwój sektora transportu i logistyki – powiedział Michał H. Mrożek, Wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiego.

   

Cieszymy się, że ING Lease ma swój udział w trwającym procesie modernizacji infrastruktury oraz taboru kolejowego. Leasingiem w obszarze  inwestycji kolejowych zajmujemy się od początków działania naszej spółki, finansując między innymi lokomotywy, elektryczne zespoły trakcyjne, wagony, jak również pojazdy kolejowe przeznaczone do prac modernizacyjnych infrastruktury. Dzięki bogatemu doświadczeniu w tym sektorze dostarczamy naszym klientom rozwiązania finansowe dostosowane do potrzeb, charakteru i założeń konkretnych inwestycji – podkreślił Adam Sar, Prezes Zarządu ING Lease (Polska).

PKP CARGO to największy w Polsce oraz jeden z największych w Europie operatorów kolejowych przewozów towarowych. Oferuje realizację przewozów masowych oraz intermodalnych w systemie całopociągowym i rozproszonym z wykorzystaniem floty specjalistycznych wagonów, a także nowoczesnych lokomotyw. Realizowane przez spółkę usługi transportowe odbywają się w zintegrowanych łańcuchach logistycznych, łącząc transport kolejowy, samochodowy oraz morski.

Będąc wiodącym operatorem kolejowych przewozów towarowych w Polsce i UE, chcemy dalej zwiększać udziały na rynkach międzynarodowych, m.in. rozwijając nowe kierunki. Zakup nowoczesnych  lokomotyw dwu- i wielosystemowych wpisuje się w plany rozwoju PKP Cargo a finansowanie w formie leasingu jest ważnym elementem naszych inwestycji w tabor. Dlatego tak jak zapowiadaliśmy, w dalszym ciągu będziemy inwestować m.in. w modernizację/zakup lokomotyw – mówi Dariusz Seliga, Prezes PKP Cargo.

Umowa ING Lease z PKP CARGO S.A. to kolejna inicjatywa wpierająca rozwój transportu i logistyki. Oprócz sfinansowanych dotychczas pojazdów kolejowych, jak np. lokomotywy, wagony, czy elektryczne zespoły trakcyjne, spółka posiada w swoim portfolio tramwaje, elektryczne i hybrydowe autobusy, floty pojazdów ciężarowych, floty samochodów osobowych i dostawczych oraz szeroką gamę sprzętu budowlanego wykorzystywanego do budowy i modernizacji infrastruktury drogowej, kolejowej oraz metra.

---------------------------------
Data publikacji: 2023-08-21