Zaloguj
ING LEASE

Leasing odpowiedzią na wyzwania przedsiębiorców

Przedsiębiorcy prowadząc swój binzes mierzą się z wieloma wyzwaniami, jak np. sposób na finansowanie inwestycji, które przyspieszą rozwój ich firmy. 

Leasing to popularna forma finansowania wśród firm i przedsiębiorstw. Dlaczego warto zdecydować się na ten rodzaj umowy zamiast na inne formy finansowania, takie jak np. kredyty lub wynajem? Po pierwsze, leasing umożliwia pozyskanie niezbędnych środków trwałych bez konieczności ich zakupu. Dzięki temu przedsiębiorcy nie muszą wykorzystywać swojego kapitału lub nie mają potrzeby zaciągania wysokich kredytów. Otrzymują natomiast gotowe rozwiązania, tj. zakupione przez firmę leasingową pojazdy lub maszyny produkcyjne które umożliwiają realizację ich biznesowych celów.

Po drugie, że leasing jest elastyczny. Umowa może zostać dostosowana do indywidualnych oczekiwań klienta w zakresie czasu trwania umowy, wysokości wpłaty wstępnej, wielkość rat,  nawet wartości końcowej. Taka elastyczność umożliwia dopasowanie oferty leasingowej do aktualnych potrzeb biznesowych, co jest szczególnie istotne dla startup’ów oraz dynamicznie rozwijających się firm. Warto również dodać, że leasing umożliwia korzystanie z najnowszych i najlepszych rozwiązań technologicznych. Firmy, które decydują się na leasing sprzętu, zyskują dostęp do nowoczesnych urządzeń, które są wydajne, energooszczędne i niezawodne. To z kolei wpływa na wzrost efektywności pracy, obniżenie kosztów eksploatacji, a nawet pomaga realizować cele zrównoważonego rozwoju (cele ESG).

Najczęściej finansowanymi aktywami są samochody osobowe i dostawcze, zarówno nowe jak i używane – w 2022 roku przypadło na nie 42,30% rynku leasingu w Polsce. Kolejne grupy z największym udziałem w rynku, które funkcjonują jako wyodrębnione w statystykach samodzielne grupy środków trwałych, to ciągniki siodłowe wraz z przyczepami i naczepami –18,49,  maszyny rolnicze – 6,79%, samochody ciężarowe powyżej 3,5t. – 4,99% oraz sprzęt budowlany – 4,17%. 

Na co zwrócić uwagę przy wyborze firmy leasingowej?
Przy wyborze firmy leasingowej należy zwrócić uwagę na kilka kryteriów, które pomogą w dokonaniu odpowiedniego wyboru. Doświadczenie i renoma firmy leasingowej to pierwsze z nich. Przed wyborem firmy warto zorientować się, jak długo działa na rynku, jakie posiada doświadczenie i jakie ma opinie wśród innych klientów. Kolejny punkt to wygoda i dostępność. Dzisiejsi przedsiębiorcy to często bardzo nowoczesne, dynamicznie rozwijające się firmy, które oczekują tego samego od swoich partnerów biznesowych, takich jak instytucje finansowe. Wniosek on-line, wybór leasingu jako formy płatności bezpośrednio w sklepie internetowym, decyzja automatyczna z szybką akceptacją transakcji, możliwość wykorzystania podpisu kwalifikowanego do zawarcia umowy bez konieczności wizyty w oddziale - tego potrzebują i oczekują klienci. Ważna jest również obsługa posprzedażowa. Powinna ona zapewnić szybką i profesjonalną pomoc w razie problemów czy pytań dotyczących umowy, umożliwić wielokanałowy dostęp do podstawowych informacji o umowie oraz umożliwić samodzielna pozyskanie lub zlecenie podstawowych zmian do umowy. Wspomniana wcześniej elastyczność umowy - ważne jest, aby umowa leasingowa była elastyczna i dopasowana do indywidualnych potrzeb firmy. Powinna umożliwiać zmianę okresu leasingu, wykupienie sprzętu przed czasem lub przedłużenie umowy. 

Należy oczywiście zwrócić uwagę na wysokość opłat związanych z leasingiem, takich jak opłata wstępna, miesięczne raty leasingowe oraz opłata za wykup, ale także czy w umowie nie ma ukrytych kosztów oraz zobowiązań, które takie koszty mogą zrodzić (np. serwis tylko we wskazanych punktach, roczna opłata administracyjna itp.). Warunki ubezpieczenia - przed podpisaniem umowy należy dokładnie zapoznać się z warunkami ubezpieczenia maszyn, urządzeń czy pojazdów które będą przedmiotem leasingu. Właścicielem przedmiotu leasingu jest firma leasingowa i to ona ma decydujący głos przy wyborze oferty ubezpieczeniowej. Warto wybierać firmy leasingowe, które oferują kompleksowe ubezpieczenie na korzystnych warunkach, płatne w ratach, zawierane na cały okres leasingu oraz oferujące dodatkowe bezpieczeństwo dla Klientów jak np. GAP dla pojazdów. 

Finansowanie przemysłu 4.0 
Czwarta rewolucja w przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych i przemysłowych to przede wszystkim transformacja cyfrowa. Koncept industry 4.0 wiąże się ze spinaniem całego procesu produkcyjnego, od dostarczania zasobów czy półproduktów na magazyn zapasów, poprzez cały proces ich obróbki po składowanie gotowych wyrobów w magazynach wyrobów gotowych i ich wywóz do Klientów, w jeden ciąg wspomagany zaawansowanymi rozwiązaniami IT. Na każdym z etapów tego ciągu firma generuje dane. Ważne jest aby umiała je gromadzić i wykorzystywać w realizacji swoich celów. Do tego potrzeba odpowiednio zaawansowanych technologicznie, nowoczesnych, a co za tym idzie nierzadko bardzo kosztownych maszyn. I tu z pomocą przychodzą firmy leasingowe, które poprzez finansowanie zarówno pojedynczych maszyn, całych linii produkcyjnych, jak i rozwiązań „end to end” wspomagają Przedsiębiorstwa we wdrażaniu idei Przemysłu 4.0. W swojej ofercie posiadają programy uproszone dedykowane standardowym maszynom lub urządzeniom, w których formalności ograniczone są do minimum. Dla bardziej zaawansowanych aktywów oferta często jest szyta na miarę i w oparciu o potrzeby klienta. 

Leasing on-line
Od kilu lat w branży leasingowej widać postępującą cyfryzację procesu wnioskowania i podpisywania umów leasingowych. Tendencję tę zdecydowanie wzmocniła pandemia COVID-19. Głównymi trudnościami, z którymi dotychczas mierzyła się i nadal mierzy branża są wymogi dotyczące samej formy złożenia podpisu pod umową leasingową. Polskie prawo wymaga, aby umowa leasingu miała formę pisemną. W przypadku pożyczek czy kredytów często wystarczającą formą podpisania dokumentów może być forma elektroniczna, dla której wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie i nie wymaga już złożenia odręcznego podpisu (np. SMS wysyłany przez system bankowości elektronicznej). 
Choć w Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad zmianą w Kodeksie Cywilnym umożliwiającą podpisanie umowy leasingu formą elektroniczną, to część firm leasingowych nie czekając na wynik tych prac, już teraz proponuje swoim klientom możliwość podpisania umowy przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który ma tę samą moc prawną co podpis odręczny. O leasing można wnioskować w wielu kanałach. Poczynając od bankowości elektronicznej, przez strony internetowe firm leasingowych poprzez sklepy e-commerce sprzedawców maszyn i urządzeń.

Co przyniesie przyszłość?
Najważniejsze wyzwania i działania firm będą dotyczyły kwestii związanych z digitalizacją procesów oraz budową modeli biznesowych wychodzących naprzeciw klientom i dostawcom funkcjonującym w cyfrowym środowisku oraz dalszym doskonaleniem efektywności operacyjnej. Należy również oczekiwać dalszego wzrostu znaczenia zielonych inwestycji, e-mobilności oraz nowych inwestycji w gospodarce związanych ze skracaniem łańcuchów dostaw, w tym dostaw komponentów. 

---------------------------------
Data publikacji: 2023-03-23
Materiał ukazał się na łamach tygodnika Gazeta Finansowa oraz w wersji elektronicznej na portalu GF24, dostępnej pod linkiem.