Wnioski w trakcie trwania umowy

1. Przedterminowe zakończenie umowy

+

Prosimy o wybranie daty zakończenia umowy zgodnej z datą wymagalności raty leasingowej, wypełnienie wniosku, a następnie przesłanie go minimalnie 7 dni przed planowaną datą zakończenia umowy za pomocą formularza kontaktowego.

Faktura sprzedaży jest wystawiana najwcześniej dzień po zakończeniu pod warunkiem jednoczesnego:

  • dokonania wpłat (liczy się data zaksięgowania środków na rachunku ING Lease) oraz
  • dostarczenia dwóch egzemplarzy aneksów podpisanych zgodnie z reprezentacją Państwa firmy do siedziby ING Lease.
  • Więcej informacji na temat przedterminowego zakończenia umowy leasingu znajdą Państwo w zakładce FAQ przedterminowe zakończenie umowy.

2. Zmiana danych teleadresowych

+

Prosimy o wypełnienie wniosku, a następnie przesłanie go razem z dokumentami potwierdzającymi dokonanie zmian (aktualny wyciąg z CEIDG lub KRS) za pomocą formularza kontaktowego.

3. Zmiana danych prawnych

+

Prosimy o wypełnienie wniosku, a następnie przesłanie go razem z dokumentami potwierdzającymi dokonanie zmian (aktualny wyciąg z CEIDG, KRS lub inne dokumenty) za pomocą formularza kontaktowego.

4. Podnajem innemu użytkownikowi

+

Prosimy o wypełnienie wniosku, a następnie przesłanie go za pomocą formularza kontaktowego.

5. Cesja umowy

+

Cesje, pod warunkiem zgody Finansującego, realizowane są na daty wymagalności rat leasingowych. Zasady i warunki zmiany Korzystającego są ustalane indywidualnie.

Prosimy o wypełnienie wniosku, a następnie przesłanie go razem z dokumentami strony trzeciej (aktualny wyciąg z CEIDG lub KRS, zaświadczenie nadania numeru NIP/Regon, wypełnione upoważnienie do sprawdzenia w bazach) za pomocą formularza kontaktowego.

Załącznik Nr 1 do Wniosku o Cesję – Upoważnienie do sprawdzenia w bazach

6. Zmiana harmonogramu

+

Prosimy o wypełnienie wniosku, a następnie przesłanie go za pomocą formularza kontaktowego.

7. Opinia o współpracy

+

Prosimy o wypełnienie wniosku, a następnie przesłanie go za pomocą formularza kontaktowego.

8. Wznowienie umowy

+

Prosimy o wydrukowanie wniosku w dwóch egzemplarzach, podpisanie zgodnie z reprezentacją, a następnie przesłanie dwóch oryginalnych egzemplarzy na adres Spółki:

ING Lease (Polska) Sp. z o.o.
ul. Puławska 2
02-566 Warszawa

9. Duplikaty dokumentów

+

Prosimy o wypełnienie wniosku, a następnie przesłanie go za pomocą formularza kontaktowego.

10. Zgoda na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej

+

Prosimy o wypełnienie formularza elektronicznego.

Więcej informacji na temat usługi e-faktury i Portalu Dokumentów Klienta znajdą Państwo w zakładkach FAQ E-faktura oraz FAQ Portal Dokumentów Klienta.

11. Zgoda na ustanowienie Polecenia Zapłaty

+

W przypadku chęci skorzystania z usługi prosimy o kontakt:

  • jeżeli jesteś klientem ING Banku - z Twoim doradcą w ING Banku
  • jeżeli nie jesteś klientem ING Banku – bezpośrednio z Biurem Obsługi Klienta

12. Zwrot nadpłaty

+

Informujemy, że ING Lease (Polska) Sp. z o.o. dokona zwrotu środków na rachunek bankowy, z którego one wpłynęły.

Prosimy o wypełnienie wniosku, a następnie przesłanie go za pomocą formularza kontaktowego.

13. Zmiana miejsca używania

+

Prosimy o wypełnienie wniosku, a następnie przesłanie go za pomocą formularza kontaktowego.