Obsługa pojazdów

1. Wymiana dowodu rejestracyjnego czasowego na stały

+

Przypominamy, że wymiana pozwolenia czasowego na stały dowód rejestracyjny musi nastąpić w terminie 30 dni od daty rejestracji pojazdu.
W celu dokonania wymiany dowodu prosimy o kontakt z naszymi rejestratorami – dane kontaktowe znajdą Państwo w tabeli znajdującej się na dole strony.

2. Wtórnik dowodu rejestracyjnego

+

Prosimy o wypełnienie wniosku, a następnie przesłanie go na adres e-mail odpowiedniej osoby z Zespołu Administrowania Pojazdami - dane kontaktowe znajdą Państwo w tabeli znajdującej się na dole strony
oraz
przesłanie na właściwy adres Oddziału ING Lease oryginału aktualnych badań technicznych, jeśli dotychczasowe badania straciły ważność.

3. Wtórnik tablic rejestracyjnych

+

Prosimy o wypełnienie wniosku, a następnie przesłanie go na adres e-mail odpowiedniej osoby z Zespołu Administrowania Pojazdami - dane kontaktowe znajdą Państwo w tabeli znajdującej się na dole strony
oraz
przesłanie na właściwy adres Oddziału ING Lease dowodu rejestracyjnego pojazdu.

4. Wtórnik nalepki kontrolnej na szybę

+

Prosimy o wypełnienie wniosku, a następnie przesłanie go na adres e-mail odpowiedniej osoby z Zespołu Administrowania Pojazdami - dane kontaktowe znajdą Państwo w tabeli znajdującej się na dole strony.

5. Tablica rejestracyjna na bagażnik

+

Prosimy o wypełnienie wniosku, a następnie przesłanie go na adres e-mail odpowiedniej osoby z Zespołu Administrowania Pojazdami - dane kontaktowe znajdą Państwo w tabeli znajdującej się na dole strony.

6. Odzyskanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję lub ITD

+

Prosimy o wypełnienie wniosku, a następnie przesłanie go na adres e-mail odpowiedniej osoby z Zespołu Administrowania Pojazdami - dane kontaktowe znajdą Państwo w tabeli znajdującej się na dole strony
oraz
przesłanie na właściwy adres Oddziału ING Lease następujących dokumentów:

  • oryginału pokwitowania z policji wydanego za zatrzymany dowód rejestracyjny,
  • oryginału badania technicznego okręgowej stacji pojazdów potwierdzającego, że przyczyna zatrzymania dowodu została usunięta.

7. Zgoda na montaż haka/gazu/inną modyfikację

+

Prosimy o wypełnienie wniosku, a następnie przesłanie go za pomocą formularza kontaktowego.

Po uzyskaniu zgody prosimy o wypełnienie wniosku o wpisanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym.

8. Wpisanie do dowodu rejestracyjnego adnotacji o spełnianiu przez pojazd warunków ustawy VAT, np.: VAT-1, VAT-2

+

Prosimy o wypełnienie wniosku, a następnie przesłanie go na adres e-mail odpowiedniej osoby z Zespołu Administrowania Pojazdami - dane kontaktowe znajdą Państwo w tabeli znajdującej się na dole strony oraz przesłanie na właściwy adres Oddziału ING Lease następujących dokumentów:

  • oryginału badania technicznego potwierdzającego, że pojazd spełnia warunki ustawy VAT,
  • dowodu rejestracyjnego pojazdu.

Przed modernizacją Przedmiotu Leasingu Korzystający powinien uzyskać pisemna zgodę Finansującego na dokonanie zmian zgodnie z zapisami Ogólnych Warunków Leasingu.

9. Wpisanie do dowodu rejestracyjnego adnotacji o zamontowaniu haka holowniczego „HAK”

+
Prosimy o wypełnienie wniosku, a następnie przesłanie go na adres e-mail odpowiedniej osoby z Zespołu Administrowania Pojazdami - dane kontaktowe znajdą Państwo w tabeli znajdującej się na dole strony oraz przesłanie na właściwy adres Oddziału ING Lease następujących dokumentów:
  • oryginału badania technicznego potwierdzającego zamontowanie haka holowniczego,
  • dowodu rejestracyjnego pojazdu.

Przed modernizacją Przedmiotu Leasingu Korzystający powinien uzyskać pisemna zgodę Finansującego na dokonanie zmian zgodnie z zapisami Ogólnych Warunków Leasingu.

10. Wpisanie do dowodu rejestracyjnego adnotacji o zamontowaniu instalacji gazowej „GAZ”

+
Prosimy o wypełnienie wniosku, a następnie przesłanie go na adres e-mail odpowiedniej osoby z Zespołu Administrowania Pojazdami - dane kontaktowe znajdą Państwo w tabeli znajdującej się na dole strony oraz przesłanie na właściwy adres Oddziału ING Lease następujących dokumentów:
  • oryginału faktury potwierdzającej montaż instalacji gazowej,
  • oryginału wyciągu ze świadectwa homologacji na instalację gazową,
  • dowodu rejestracyjnego pojazdu.

Przed modernizacją Przedmiotu Leasingu Korzystający powinien uzyskać pisemna zgodę Finansującego na dokonanie zmian zgodnie z zapisami Ogólnych Warunków Leasingu.

Numer rejestracyjny
rozpoczynający się od:
Osoba kontaktowa E-mail Telefon
WB, WE, WI (WARSZAWA) MACIEJ POŁEĆ m.polec@multiassist.pl 602 616 686
WWL (RADZYMIN) PAWEŁ TROJANOWSKI p.trojanowski@multiassist.pl 602 364 060
SK, SM (KATOWICE) KATARZYNA BLASKI k.blaski@multiassist.pl 664 606 185
SB (BIELSKO-BIAŁA) RYSZARD KLIŚ info.bielsko@multiassist.pl 668 082 422
ZS (SZCZECIN) ANDRZEJ OWCZAREK info.szczecin@multiassist.pl  602 243 143
ZSW (ŚWINOUJŚCIE) KAMIL PYCLIK info.swinoujscie@multiassist.pl  721 451 721
CB (BYDGOSZCZ) MAGDA MIKOŁAJCZAK info.bydgoszcz@multiassist.pl 668 082 473
CT (TORUŃ) SZYMON ŹDZIEBŁO info.torun@multiassist.pl 696 949 345
KR (KRAKÓW) KONRAD CEBULA info.krakow@multiassist.pl 666 739 771
OP (OPOLE) MAGDA GAWLAS info.opole@multiassist.pl 664 617 228
DW (WROCŁAW) KLAUDIA BRZOZOWSKA info.wroclaw@multiassist.pl 664 617 463
ZK (KOSZALIN) MAGDA FILIPCZYK info.koszalin@multiassist.pl 602 241 284
PO (POZNAŃ) WIOLETTA PODWYSOCKA info.poznan@multiassist.pl 664 720 406
GD (GDAŃSK) KATARZYNA KOWALSKA info.gdansk@multiassist.pl 668 444 846
LU (LUBLIN) KAMIL WOLIŃSKI info.lublin@multiassist.pl 505 407 113
EL (ŁÓDŹ) MARCIN FELIKOWSKI info.lodz@multiassist.pl 501 299 016
TK (KIELCE) MIKOŁAJ MACEK info.kielce@multiassist.pl 660 525 272
BI (BIAŁYSTOK) KRZYSZTOF ZAGRZEJEWSKI info.bialystok@multiassist.pl 660 525 262
SC (CZĘSTOCHOWA) PAWEŁ GUSIEW info.czestochowa@multiassist.pl 602 608 082
NO (OLSZTYN) SEBASTIAN WRZESZCZYŃSKI info.olsztyn@multiassist.pl 602 608 027
FG (GORZÓW WLKP) MARTA JAŚKOWIAK info.gorzow@multiassist.pl 602 283 820
RZ (RZESZÓW) KAMIL JACEK info.rzeszow@multiassist.pl 602 646 470
KN, RDE (NOWY SĄCZ, DĘBICA) MATEUSZ GAWRON info.nowysacz@multiassist.pl 608 142 380
SG (GLIWICE) WOJCIECH BARTOSIEWICZ info.gliwice@multiassist.pl 664 673 840
KTA (TARNÓW) JAKUB BIERNACKI info.tarnow@multiassist.pl 660 061 030
WGM (GRODZISK MAZ.) PAWEŁ TROJANOWSKI info.warszawa_1@multiassist.pl 602 364 060
WP, WPL (PŁOCK) KONRAD PYPKOWSKI info.plock@multiassist.pl 698 563 636
POZ, PZ (SWARZĘDZ) ŁUKASZ GOŹLIŃSKI l.gozlinski@multiassist.pl 602 436 236