ING LEASE

O produkcie

ING Lease Polska dzięki współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) pozyskuje środki finansowe, dzięki którym małe i średnie przedsiębiorstwa mogą korzystać z finansowania inwestycji na korzystniejszych warunkach niż standardowa oferta leasingu.

Korzyści

Możliwość skorzystania
z atrakcyjnej finansowo oferty w EUR

Niższy koszt leasingu
niż w przypadku oferty standardowej

 

Korzyści podatkowe
związane z korzystaniem z leasingu

Dla kogo

Warunku autonomicznego przedsiębiorstwa SME

Przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 250 pracowników (w przeliczeniu na liczbę pełnych etatów) w okresie poprzedzającym złożenie wniosku o leasing.

Warunku autonomicznego przedsiębiorstwa MID

Przedsiębiorstwa MID zatrudniające powyżej 250 ale nie więcej niż 3000 pracowników (w przeliczeniu na liczbę pełnych etatów) w okresie poprzedzającym złożenie wniosku o leasing.

Przedsiębiorstwem jest każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, niezależnie od jej formy prawnej; zatem również przedsiębiorstwa rodzinne, spółki osobowe i stowarzyszenia prowadzące regularną działalność gospodarczą mogą być traktowane jako przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwo SME / MID jest uważane za autonomiczne, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 1. Jest całkowicie niezależne, tj. nie ma udziału w innych przedsiębiorstwach lub żadne inne przedsiębiorstwo nie ma w nim udziału, lub
 2. Posiada poniżej 25% wkładów, udziałów lub akcji (w zależności od tego, która z tych wielkości jest większa) w co najmniej jednym innym przedsiębiorstwie lub jakiekolwiek inne przedsiębiorstwo posiada nie więcej niż 25% wkładów, udziałów lub akcji (w zależności od tego, która z tych wielkości jest większa) w tym przedsiębiorstwie lub
 3. Mniej niż 50% wkładów, udziałów lub akcji jest własnością niżej wymienionych jednostek, które nie mają dominującego wpływu na przedsiębiorstwo: tj.:
  • publiczne spółki inwestycyjne,
  • przedsięwzięcia venture capital,
  • inwestorzy „business angels”,
  • uczelnie wyższe lub centra badawcze o charakterze non-profit,
  • inwestorzy instytucjonalni w tym regionalne fundusze rozwoju,
  • jednostki samorządu terytorialnego (JST) gdzie roczny budżet wynosi mniej niż równowartość 10 mio EUR oraz zakres władzy administracyjnej obejmuj mniej niż 5 tys. mieszkańców.

Przykłady przedmiotów i warunki finansowania:

 • Ze środków EBI mogą być finansowane umowy leasingu dotyczące zakupu lub rozbudowy środków trwałych w przedsiębiorstwach SME/MID, za wyjątkiem sektorów i aktywności wykluczonych spod finansowania przez EBI.
 • Finansowaniu objęte mogą być zarówno nowe, jak i używane przedmioty leasingu.
 • Projekt może być zlokalizowany w dowolnym kraju UE.
 • Łączny koszt każdego z Projektów nie może przekroczyć równowartości 12,5 mln EUR.
 • Minimalny czas trwania umowy leasingu finansowanej ze środków EBI ≥ 2 lata.

Przykłady branż i aktywności wyłączonych z finansowania z EBI:

 • produkcja: broni i amunicji; wyposażenia lub infrastruktury wojskowej lub policyjnej; wyposażenia więzień, izb zatrzymania;
 • działalność hazardowa;
 • przemysł tytoniowy;
 • działalność wykorzystująca żywe zwierzęta do celów eksperymentalnych i naukowych;
 • działalność wywierająca znaczny wpływ na środowisko;
 • działalność uznawana za etycznie i moralnie kontrowersyjną np. badania nad klonowaniem ludzi;
 • typowa działalność deweloperska;
 • typowa działalność finansowa;
 • nabycie licencji lub prawa do eksploatacji zasobów mineralnych;
 • nabycie wartości firmy, np. zakup wartości niematerialnych i prawnych, który mógłby wyegzekwować lub doprowadzić do silnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa.

Skorzystaj także z innych usług

 

Portal Klienta

Bezpłatna platforma, na której prezentowane są dane, dokumenty oraz informacje dotyczące umów zawartych z ING Lease.

Dostęp 24h na dobę z każdego miejsca, gdzie jest Internet.

Więcej

Likwidacja Szkód

Zapewnimy Ci profesjonalną i bezpłatną pomoc w procesie likwidacji szkód komunikacyjnych.

Poznaj szczegóły usługi.

Więcej

Ubezpieczenia

Skorzystaj z optymalnych dla Ciebie rozwiązań ubezpieczeniowych.

Oferujemy ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe, dodatkowe ubezpieczenie dla pojazdów.

Więcej

Zadzwoń do nas

801 200 111

Napisz do nas

Wybierz formularz

Odwiedź najbliższy oddział

Lista oddziałów